Alle in Nederland verkrijgbare middelen die officieel geregistreerd zijn voor de behandeling van hoofdluis, dus de medicinale anti-hoofdluismiddelen ( Prioderm®, Noury®, Loxazol®, Para-Speciaal®) bevatten, of eigenlijk, zijn insecticiden, insecten dodende middelen.


Algemeen insecticiden

Resistentie

De resistentie tegen medicinale hoofdluisdodende middelen wordt ieder jaar groter. Regelmatig gebruik van medicinale hoofdluisdodende middelen leidt tot meer en meer resistentie. De hoogste score is nu zo’n 80% resistentie voor permethrin met tegelijkertijd 66% voor malathion (Leicestershire County and Rutland Primary Care Trust (PCT) dec. 2007). Maar uit onderzoek in Denemarken blijkt dat het nog dramatischer kan (Kristensen M et al 2006).
En een hogere dosis geven help niet. Resistent is nu eenmaal resistent.

Opname in het lichaam

De insecticiden worden door inademing, via mond en neus, en ook via de huid in het bloed opgenomen. Aangezien deze stoffen vetoplosbaar zijn zullen ze zich snel verplaatsen naar vetachtig weefsel, zoals de hersenen en de zenuwen. De opname via de huid wordt vergemakkelijkt door de vetachtige substanties in de anti-luismiddelen, zoals petroleumolie, butaan, lanoline, terpineol en canada balsem. Als de haren al ingesmeerd zijn met een vetachtig product gaat de opname natuurlijk nog beter. Verder is de huid door de luizensteken licht beschadigd, waardoor het hele proces nog weer extra vergemakkelijkt wordt. Voor eczeem geldt hetzelfde verhaal.

Kinderen

Babies, kleuters en kinderen verschillen in meerdere opzichten van volwassenen (Chance G.W. and Harmsen E. 1998).

Babies, kleuters en kinderen hebben meer lichaamsvet, waarin natuurlijk de vetoplosbare insecticiden zich opstapelen. Een pasgeborene heeft relatief gezien veel meer calorieŰn nodig als een volwassene: 5 maal zoveel. Samen met de voeding worden dan veel meer verontreinigingen zoals insecticiden naar binnen gesluisd. Hoe jonger de kinderen zijn, hoe slechter ze de verontreinigingen kunnen omzetten en uitscheiden. Kinderen nog in de buik van de moeder en pasgeborenen zijn het meest kwetsbaar. Kinderen in de buik van de moeder kunnen de schadelijke stoffen die door de placenta heen gaan, niet omzetten in minder schadelijke stoffen. Deze schadelijke stoffen gaan ook probleemloos naar de moedermelk.

De hersenen van babies, kleuters en kinderen zijn nog volop in ontwikkeling. Hersenen en zenuwen bevatten verschrikkelijk veel vet. Aangezien de vet oplosbare insecticiden zich vooral hier opstapelen, moet er een duidelijk negatief effect te zien zijn.

En inderdaad, insecticiden kunnen het hormonale system in de war sturen, ze be´nvloeden de ontwikkeling van de foetus (een indirect effect). Deze verontreinigingen kunnen verder de ontwikkeling van kinderen in een vroeg stadium verstoren, doordat het zenuwstelsel wordt beschadigd, het gedrag verandert en het immuunsysteem en de voortplantingsorganen worden negatief be´nvloed.

De verschillende ontwikkelingsstadia van embryo naar foetus naar kind worden gecontroleerd door specifieke chemische boodschapper stoffen (messengers). Deze worden in een specifieke concentratie op een specifieke tijd aangemaakt op een specifieke plaats in het lichaam, om op vervolgens een andere plaats in het lichaam een effect te hebben.
Als een andere chemische stof met deze messengers interfereert, kan dat onherstelbare schade veroorzaken in een van die stadia. Het resultaat kun je bijvoorbeeld zien aan de hand van de ontwikkeling en het functioneren van het voortplantingssysteem dat which may unleash een veelheid van problemen.
In de Verenigde Staten uitgevoerde studies betreffende gezondheid van kinderen wezen er op dat de meeste ziekten die bij kinderen voorkomen een chronisch karakter hebben. Het sterfte cijfer van astma is verdubbeld, net zoals het aantal gevallen van hypospadias (een geboortedefect in verband met de opening van de plasbuis), Leukemie en hersentumoren komen veel meer voor, and neurologische ontwikkelingsproblemen kom je ook meer tegen (P.J. Landrigan, et al.,1998). Men vermoedt dat ook andere lange termijn problemen veroorzaakt worden door blootstelling aan pesticiden, zoals non-Hodgkin's lymphoma en tumoren aan de voortplantingsorganen (Chance G.W. and Harmsen E. 1998).
Er is een mogelijk verband tussen waar de ouders werken (bijvoorbeeld mensen die wonen en werken in landbouw gebieden) en een gestegen aantal van kinder-kanker en geboorte defecten (V.F.Garry VF et al 1996, Sierra Club of Canada 1999). Dr. Colborn van the World Wildlife Fund, en Ms. McElgunn, van the Learning Disabilities Association of Canada, wijzen ook op de hypothese dat pesticiden negatieve effecten zouden kunnen hebben op het gedrag door de (negatieve) effecten op de neurologische ontwikkeling.

Dr. Martin merkt in een van de Meetings from the Standing Committee on Environment and Sustainable Development (Canada) het volgende op: Met betrekking tot neurologische effecten ... we zien voortdurend kinderen die na het gebruikt te hebben als een insect repellent of als antihoofdluis, epileptische aanvallen en langdurig verward. Dat gebeurt de hele tijd. We denken dat dat alleen een direct effect is. Maar de vraag is, wat het over de lange termijn doet. Hoe ziet het zenuwstelsel eruit 15 jaar nadat het kind insect repellent op het hoofd heft gehad. Dit moet absoluut bestudeerd worden.

(Over)Dosering

In de patiënten bijsluiters staat aangegeven dat na een week de behandeling herhaald moet worden. Bij Loxasol® zelfs iedere week, gedurende acht weken. Maar het NTG (1997) stelt dat aangezien de insecticiden zich in het lichaam kunnen ophopen (Martindale 1996) herhaalde behandeling niet wenselijk is. De Gezondheidssite voor Vlaanderen (Gezondheid.be: http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=370 ), stelt dat het onaangenaam naar zwavel ruikende malathion eigenlijk maar éénmaal (maximaal 3x) mag worden gebruikt. En dan met telkens één week pauze.

Helaas zijn er (en iedere moeder van kinderen die naar de basisschool gaan weet dat), kinderen zijn die veel meer dan een keer per jaar met luizen worden besmet. Ai…, er zijn zelfs scholen zijn waar hoofdluis onuitroeibaar lijkt. Volgens Bannenberg & Emans (1995) worden kinderen 20-30 maal tijdens een gehele schooltijd (gemiddeld zo’n 3x per jaar) besmet. Metsaars et al (2000) vonden dat 27% procent van leerlingen van 14 basisscholen in Ede ooit hoofdluis had gehad, waarvan 18,2% één of meerdere keren per jaar besmet was geweest (Attie F et al 2003).

In Engeland is een onderzoek naar de opname van malathion via de huid gedaan (NTG, 1997). Na een eenmalige behandeling met een dosis malathion, bleek het malathion gehalte in de urine 5 tot 10 keer hoger te zijn dan landarbeiders die met dit insecticide werkten. Als men de malathion 12 uur liet intrekken, dan bleek het gehalte 5 keer hoger te zijn dan voor deze landarbeiders is toegestaan. De hoogte van deze toegestane dosis is gebaseerd op volwassen mensen!!

Als het ene medicinale anti-hoofdluismiddel niet werkt, wordt vaak aangeraden om een ander middel te gebruiken. Het kort na elkaar gebruiken van verschillende middelen verhoogt de dosis en hoe groter en langduriger de blootstelling aan giftige middelen, hoe hoger het gezondheidsrisico. Uitgedrukt in een formule: risico = giftigheid x blootstelling.


Werkzame bestanddelen medicinale hoofdluis dodende middelen

Onderzoek Algemeen

De schadelijkheid van stoffen wordt met behulp van specifieke methodes bepaald. Om uitspraken over de schadelijkheid goed te kunnen interpreteren is het goed een beetje inzicht te hebben in die methodes. Zie daarvoor Onderzoek naar schadelijkheid van stoffen

Onderzoek specifiek

Malathion en Permetrine

Malathion is de werkzame stof in Prioderm® lotion en shampoo, en Noury®.
Permetrine is de werkzame stof in Loxazol®.
Tegen malathion en permethrine is heftig geprotesteerd. Het zijn beide zeer omstreden stoffen en onder andere ook voor zoogdieren niet te veronachtzamen zenuwgiffen. Kijk je naar de reguliere onderzoeken dan is de commotie niet verwonderlijk. Deze twee stoffen:

Bioallatrine

Bioalletrine, de werkzame stof in Para-Speciaal®, lijkt het onschuldigst te zijn. Er is immers niets daarover via Google te vinden. Alleen een commerciel chineese website: http://www.kangmei.com/?gclid=COzjwtCEvo8CFRMXQgod2HMgYA
Dat er niets over de schadelijkheid te vinden is, wil niet zeggen dat het dan ook onschadelijk is. Het kan ook dat de onderzoeksresultaten nog niet tot de officiële kanalen zijn doorgedrongen. In http://www.pesticideinfo.org/Search_Chemicals.jsp staat voor meeste categorieën ‘not listed’, dit is wat anders is als ‘not’.
Op toxnet was het volgende over Bioalletrine te vinden:
Bioallethrin tast bij proefdieren het immuunsysteem aan, maar vooral beïnvloed het ’t gedrag. Dat wil zeggen leer en geheugen problemen, verlaagde waakzaamheid, beweeglijker, onrustiger. Je zou bijna zeggen ADHD achtig gedrag.

Piperonyl butoxide (PBO)

Piperonyl-butoxide is eveneens een werkzame stof in Para-Speciaal®.
Ook deze stof tast bij proefdieren het immuunsysteem aan. Beïnvloed ook het gedrag; dat wil zeggen maakt onrustiger en verlaagt de onderzoeksdrang.
Piperonyl butoxide tast de lever en nieren aan verhoogt de cholesterolspiegel, veroorzaakt anaemie, beschadigt het DNA, is hoogst waarschijnlijk kankerverwekkend, beïnvloed de hormonen waarvan onder andere de geslachtshormonen. Piperonyl butoxide remt de algemene ontgifings-enzymen P450 mono-oxygenases, hetgeen een gigantische impact op van alles heeft. Bijvoorbeeld alle giftige stoffen, dus ook medicijnen, worden minder snel uitgescheiden, het metabolisme en dus ook de werking van geslachtshormonen verandert… .


Hulpstoffen medicinale anti-hoofdluismiddelen

Alle medicinale anti-luismiddelen bevatten hulpstoffen. Een aantal daarvan zijn niet bepaald onschuldig. Zoals onder andere butaan isopropanol, en terpeniol.

Butaan

Butaan (zit in Para-Speciaal®). Sinds het FCKW-verbod wordt het gebruikt als drijfgas in sprays. Het is net als isopropanol zeer ontvlambaar.
Butaan was in 2000 in de UK het meest gebruikte verslavende middel. Het kan hele realistische hallucinaties oproepen en blijvende hersenschade veroorzaken. 52% van de doden door snuiven van oplosmiddelen was aan butaan te danken (Field-Smith M et al).
Inademen van butaan kan resulteren in duizeligheid, bewusteloosheid, stoppen van de ademhaling, hart arithmie, en uiteindelijk overlijden. http://en.wikipedia.org/wiki/Butane, http://de.wikipedia.org/wiki/Butan.
De Hazardous Substance Data Bank. (2002. Butane. http://toxnet.nlm.nih.gov) Voegt hier aan toe: Hoofdpijn, gevoelloosheid, slapenloosheid, mentale verwardheid slechte coördinatie en geheugenverlies.

Isopropanol

Isopropanol(zit in Prioderm® lotion en Loxazol®), ook wel isopropyl alcohol genoemd, wordt onder andere veel gebruikt als desinfectans, ook in lichaamsverzorgingsproducten. Het wordt opgenomen via de huid, inademing en via de mond. Is zeer ontvlambaar en wordt in de lever omgezet in aceton. Sedeert het CZS (central nervous system depressant) veroorzaakt als zodanig duizeligheid, hoofdpijn, verlaagde pols, verlaagde bloeddruk, overgeven lage lichaamstemperatuur, moeilijk spreken, bewusteloosheid, coma (http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/002660.htm)
Isopropanol tast bepaalde 'rubber' soorten van handschoenen aan. Dat is dus goed uitkijken met welke handschoenen je aantrekt!!!

Terpineol

Terpineol zit in Prioderm® lotion. Terpineolen zijn geurstoffen die bijvoorbeeld meestal toegevoegd worden aan parfum, wasverzachter, bleekpoeder, zeep, haarspray, after shave, luchtverfrisser. http://de.wikipedia.org/wiki/Terpineole, http://www.immuneweb.org/articles/perfume.html

Quote:
“Much of the misconceptions regarding the MCS syndrome arise from lack of understanding regarding the toxic nature of the chemicals involved. The industrial state of the art is to derive various fragrances, scents, and flavors artificially and almost exclusively from petrochemical sources. Many of the chemicals are toxic and known causes of diseases. The list is incomplete. There are literally thousands of such toxic chemicals.„ (R. L. Stegman, 2007) (Hill RM et al 1975, Cording CJ, et al 2000)

Alpha-Terpineol is een van deze toxische stoffen.

Alhoewel als je kijkt naar de officiële gegevens dan is ook over terpineol hoegenaamd niets bekend (http://www.pesticideinfo.org/Detail_Chemical.jsp?Rec_Id=PC34545


Patiënten bijsluiters

Zwangerschap en borstvoeding

In alle bijsluiters wordt gesteld dat over zwangerschap onvoldoende gegevens bekend zijn. Maar desondanks wordt overleg met een arts dringend aangeraden.

Commentaar:
Uit de gegevens die inmiddels bekend zijn uit onderzoek bij proefdieren (ratten en muizen) is af te leiden dat een nadelig effect zeer wel mogelijk is.

Borstvoeding gevende moeders wordt ook afgeraden deze middelen te gebruiken. Apart staat vermeld dat malation naar de moedermelk gaat.

Commentaar:
Dat laatste is juist, maar gezien de aard van de werkzame stoffen in de andere anti-luismiddelen zou ook hier eenzelfde opmerking niet misstaan. En wat moet een zwangere moeder met haar kind doen als het hoofdluis heeft… .

Astma en bronchitis

Commentaar:
Para speciaal? mag niet bij astma en bronchitis worden toegepast; maar voor malation zijn bij overdosering ook problemen met ademhaling gemeld.

Voorzorgsmaatregelen

In alle bijsluiters wordt aangeraden handschoenen te dragen en wordt gewaarschuwd tegen een beschadigde hoofdhuid.

Commentaar:
Het gevaar van opname via de huid is dus bekend, (tot en met in het Pentagon http://www.headlice.org/news/2003/troopcollars.htm) maar daar wordt niet met zoveel woorden over gerept… . Het goed ventileren van de ruimtes heeft niet alleen betrekking op de brandveiligheid het heeft ook te maken met opname van de stoffen via de longen. Commentaar:
Isopropyl (in Loxazol® en Prioderm® Lotion) gaat door heel makkelijk door handschoenen van naruur rubber of Polyethylene of Polyvinyl Alcohol heen. Polyvinyl of Chloride Saranex handschoenen bieden een matige bescherming (Uit: http://www.osha.gov/SLTC/healthguidelines/isopropylalcohol/recognition.html).

Commentaar:
Het vermijden van contact met de ogen is niet meer logisch, het gevaar voor gehoorverlies als de trommelvliezen ontstoken raken (malathion) geeft te denken.

Overdosering

Bij inname via de mond moet altijd een arts gewaarschuwd worden.

De vergiftigingsverschijnselen die optreden als Malathion bevattende middelen via de mond worden opgenomen zijn: NOURY® noemt nog: De behandeling van deze vergiftiging. bestaat uit het toedienen van een braakmiddel of uit een maagspoeling en opname in het ziekenhuis (Prioderm®), de persoon in kwestie te laten braken (NOURY®). Priodem zegt: “Er mag geen melk, ricinusolie of vloeibare paraffine worden toegediend, omdat de absorptie van malathion hierdoor wordt bevorderd.„ NOURY® zegt: “…(indien aanwezig in huis) laxeermiddel èn geactiveerde kool toe te dienen.„

Commentaar:
Dat klink niet als een middel dat je aan ‘kinderen’ van 7 maanden kunt geven. Kinderen

Kinderen onder de 6 maanden (met 6 maanden is een kind zover dat het heel eventjes kan blijven zitten zonder steun: baby´s dus) mogen alleen onder dokterstoezicht hiermee behandeld worden Para-Speciaal? (bevat permethrin) mag niet worden gesprayd in de nabijheid van kinderen jonger dan 2 jaar: “Alvorens u een kind beneden 2 jaar met Para-Speciaal? wilt behandelen tegen hoofdluis, moet u uw arts raadplegen. Bij heel jonge kinderen moet namelijk een kortere inwerkingstijd aangehouden worden. Bovendien mag dan de spray niet direct op het hoofdje worden verstoven, maar moet Para-Speciaal? met een watje dat met het middel doordrenkt is, op het hoofdje worden aangebracht … zorgvuldig het hoofdje worden bevochtigd.„

Commentaar:
Alsof kinderen onder de 2 jaar een ander soort luizen hebben!!!!!!!!?
Volgens ouders.nl (http://www.ouders.nl/mpri2003-luizentips.htm) zouden eigenlijk alle kinderen tot 6 jaar eerst naar een huisarts moeten ter beoordeling van de gezondheidsrisico's.

Rol van de arts in bijsluiters

Commentaar:
Case:
Jongetje kreeg 3-4 maanden malathion bevattend anti-luismiddel. De dokter vond dat OK!!? Toen kreeg hij vlak voor Kertmis griep, leek het wel. Met Kerstmis werd hij apathisch en ging zich anders gedragen. Vervolgens werd hij incontinent en kon nauwelijks lopen. Dit zou zeer wel een organofosafaten (malathion) vergiftiging kunnen zijn, hetgeen Dr. Vyvyan Howard, senior lecturer in fetal and infant toxio-pathology at the University of Liverpool achteraf beaamde.
Bron: "Head-lice Lotion Poses Health Risk to Children", The London Times, October 5, 1997, p.3. Aangehaald in het Pharmaceutisch Weekblad (1998).

Je zou je gezien bovenstaande serieus kunnen afvragen wat een dokter nu zou zeggen… . Het zit niet in de opleiding, en nascholing wordt in schrikbaren veel gevallen via fabrikanten geregeld. Waarbij het wel/niet partijdig zijn vragen oproept.

Andere geneesmiddelen

Geen van de middelen zou interfereren met andere geneesmiddelen, noch de rijvaardigheid nadelig beïnvloeden.

Commentaar:
Piperonylbutoxide in Para-Speciaal® remt ontgiftingsenzymen, dus ook de werking van bijvoorbeeld anti-depressiva, anti-epileptica, anti-astma wordt beïnvloed. Mensen die deze medicijnen gebruiken en een auto besturen… .
En als men naar de werking van malathion en permethrine op de hersenen kijkt dan, ja wat dan… . The National Pediculosis Association (NPA) stelt dat de reguliere anti-luismiddelen onder andere niet gebruikt mogen door mensen met epilepsie, astma, hersentumoren, kanker en AIDS. Uit: http://www.headlice.org/news/2003/insidevc.htm
Ouders.nl voegt daar in 2003 aan toe: Kinderen met een zwakke gezondheid en kinderen die medicijnen gebruiken.

Wijze van gebruik

Commentaar:
De intrektijd van Noury® en Prioderm® Lotion (malathion) (12 uur) is ruimschoots voldoende om de stof via de huid in een te hoge dosis op te nemen. De kortere intrektijd van Para-Speciaal® (bioalletrine en piperonylbutoxide ) Loxazol® (permethrine) wordt gecompenseerd door de verhoogde opname via de longen.
Onduidlijk is waarom Prioderm® shampoo (malathion) voor hetzelfde effect ‘maar’ 2 x 5 minuten hoeft in te trekken.

Commentaar:
Bij alle producten (behalve Para-Speciaal® ) is sprake van een nabehandeling na een week. Dit is niet conform de aanbevelingen in het NTG (1997) en geuit door Martindale (1996): Aangezien de insecticiden zich in het lichaam kunnen ophopen is herhaalde behandeling niet wenselijk.

Commentaar:
De kam instructies lijken verdacht veel op de kam-methoden van het ‘Bug Busting Programme‘ (http://www.chc.org/bugbusting/) en de ‘nat-kam-methode’ van het Vlaams Agentschap Zorg & Gezondheid (http://www.zorg-en-gezondheid.be/luizen.aspx). Deze mensen raden daarbij echter het gebruik van medicinaal anti-luismiddel af.

Bijwerkingen

Komt volgens alle bijsluiters weinig voor. Ze noemen jeuk, lichte roodheid, huiduitslag, tijdelijk roos, contactdermatitis, overgevoeligheidsverschijnselen

Commentaar:
Gezien boven beschreven effecten van de werkzame- en hulpstoffen geven de patiënten bijsluiters toch een wat povere opsomming.Conclusie

Korte termijn
Anti-hoofdluis middelen bevatten stoffen die

Lange termijn
Uit onderzoek blijkt dat het zeer waarschijnlijk is dat de stoffen in de anti-hoodfluismiddelen
Vooral (ongeboren) kinderen en hun kinderen zijn hiervan de dupe. Het lijkt aannemelijk dat het gebruik van anti-hoofdluismiddelen een van de factoren is, die bijdraagt aan de toename van ADHD gevallen en toename kanker.
De beschrijving in de bijsluiters voldoet misschien aan de regels van de wet, maar zou wellicht toch wat explicieter mogen zijn.


Implicaties

Quote:
“The impact of environmental contaminants on the normal function of human and animal hormone systems has been a significant concern in the last decade.„ (National Research Council. Commission on Life Sciences. Board on Environmental Studies and Toxicology. Committee on Hormonally Active Agents in the Environment. 1999. Hormonally active agents in the environment. Washington, D.C.: National Academy Press, p. 10.)

Quote:
“Hormones are biologically active molecules that control all responses and functions of the body. Dramatic changes in the activity of cells in humans and other animals "are caused by extremely small amounts" of hormones or other chemicals that disrupt this system.„ (Eubanks, M.W. 1997. Hormones and health. Environ. Health Persp. 105: 482-487.)

Ook insecticiden zijn stoffen die bijdragen aan het disfunctioneren van het hormonaal systeem.

Stapeling, synergisme

Niet alleen vele insecticiden hebben zich in het lichaam opgehoopt (NTG (1997) hetgeen op zich een onwenselijke situatie is (Martindale 1996) ook heel veel andere schadelijke stoffen doen/deden dat.

Quote:
“Chemicals that were relatively harmless when used independently of each other could become highly toxic to the brain when used together… governments should consider restricting the availability of some household chemicals until more was known about their interaction in the brain with each other and with other substances such as over-the-counter medicines.„ (Mohamed Abou-Donia, a professor of pharmacology, cancer biology and neurobiology at Duke University Medical Centre. 2001)

De schadelijkheid van een bepaalde stof voor een bepaalde mens is ook afhankelijk van bijvoorbeeld:
Het extra belasten van kinderen met medicinale anti-luismiddelen is niet zo’n goed idee. Ook met het oog op de toenemende gevallen van ADHD en aanverwante stoornissen, de toenemende onverschilligheid en agressie, waaraan mogelijk ook chemische componenten ten grondslag zouden kunnen liggen.

Pas sinds kort krijgen we langzamerhand een glip te zien, van de impact die vele kunstmatige stoffen hebben op onszelf en de omgeving waarvan we afhankelijk zijn. Zoals gevolgen voor vissen, gunstige insecten (bestuiving voor vruchtzetting). Maar ook gevolgen voor het gedrag en gevolgen voor de tweede en derde generaties hebben pas sinds kort de aandacht (LINK, LINK).

Ook hier is het misschien verstandig andere wegen voor het tegengaan van hoofdluis te bewandelen.


Verboden middelen

Malathion

Malathion is sinds 1996 verboden in de Verenigde Staten omdat vermoed wordt dat ze hormoon-ontregelaars zijn (http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/pr/545/545962/545962nl.pdf).
In de EU is malation per 6 december 2007 niet langer toegestaan als gewasbeschermingsmiddel. Nog wel in medicinale middelen. Bij onze oosterburen is het ook niet meer toegestaan in medicinale middelen.

Permitrin

Als gewasbeschermingsmiddel is het in de Europese Unie niet meer toegelaten. Ook omdat het heel giftig is voor bijen. In de Verenigde Staten heeft de EPA permethrin als een mogelijke kankerverwekkende stof voor de mens aangemerkt omdat uit dierproeven bleek dat het onder andere tumoren in long en lever van muizen kan veroorzaken.

Lindaan

De EPA besloot 2 augustus 2006 de registratie van lindaan als insecticide niet te verbieden. Lindaan is hier ook verboden. Hoofdluis dodende middelen die lindaan bevatten, zijn verboden in veel landen, waaronder Nederland. Lindaan – familie van het bestrijdingsmiddel DDT – wordt onder andere in verband gebracht met neurologische aandoeningen en kanker. In Duitsland werd lindaan in medicinale middelen (dus ook hoofdluis dodende middelen), pas eind 2007, op grond van een EU richtlijn, verboden.


Geraadpleegde bronnen

A

Abou-Donia (Professor) (2001)
Chemicals linked to chronic fatigue
The Sydney Morning Herald December 3, 2001
By Julie Robotham, Medical Writer

C

Cording CJ, Vallaro GM, Deluca R, Camporese T, Spratt E. (2000)
Westchester County Department of Laboratories and Research, Valhalla, New York 10595, USA.
A fatality due to accidental PineSol ingestion.
J Anal Toxicol. 2000 Oct;24(7):664-7.

F

Field-Smith M, Bland JM, Taylor JC, et al. (2004)
Department of Public Health Sciences. London: St George″s Medical School
Trends in death Associated with Abuse of Volatile Substances 1971-2004

Franklin MR (1977)
Dep. Biopharm. Sci., Coll. Pharm., Univ. Utah, Salt Lake City, UT 84112
The inhibition of mixed-function oxidation reactions by amphetamines in liver and lung microsomes.
Microsomes and Drug Oxidations. Ullrich, V., Roots, I., Hildebrandt, A., Estabrook, R. W., Conney, A. H., eds. (New York: Pergamon Press): pp. 284-291 1977

G

Groopman JD, Kensler TW, Wild CP (2007)
Department of Environmental Health Sciences, Johns Hopkins University, Bloomberg School of Public Health, Baltimore, Maryland 21205 jgroopma@jhsph.edu.
Protective Interventions to Prevent Aflatoxin-Induced Carcinogenesis in Developing Countries.
Annu Rev Public Health. 2007 Oct 3

H

Hill RM, Barer J, Hill LL, Butler CM, Harvey DJ, Horning MG. An investigation of recurrent pine oil poisoning in an infant by the use of gas chromatographic-mass spectrometric methods. J Pediatr. 1975 Jul;87(1):115-8.

I

IARC, (1993)
International Agency for Research on Cancer (IARC) - Summaries & Evaluations AFLATOXINS
Naturally Occurring Aflatoxins (Group1) Aflatoxin M1 (Group 2B) For definition of Groups, see Preamble Evaluation. VOL.: 56 (1993) (p. 245) http://www.inchem.org/documents/iarc/vol56/09-afl.html

IARC (2002) International Agency for Research on Cancer (IARC) - Summaries & Evaluations
AFLATOXINS (Group 1) For definition of Groups, see Preamble Evaluation.
VOL.: 82 (2002) (p. 171) http://www.inchem.org/documents/iarc/vol82/82-04.html

M

Mendrala AL Langvardt PW Nitschke KD Quast JF Nolan RJ (1993)
Toxicology Research Laboratory, Dow Chemical Company, Midland, MI 48674.
In vitro kinetics of styrene and styrene oxide metabolism in rat, mouse, and human.
Arch Toxicol. 1993; 67(1):18-27. [Archives of toxicology]

R

Rossi R Milzani A Dalle-Donne I Giannerini F Giustarini D Lusini L Colombo R Di Simplicio P (2001)
Department of Neuroscience, Pharmacology Unit, Via A. Moro 4, University of Siena, Italy.
Different metabolizing ability of thiol reactants in human and rat blood: biochemical and pharmacological implications.
J Biol Chem. 2001, Mar 9; 276(10):7004-10. [The Journal of biological chemistry]

S

R. L. Stegman, Ph.D. (2007)
Department of Veterans Affairs Medical Center Dayton, Ohio Address correspondence to drstegman@hotmail.com
MULTIPLE CHEMICAL SENSITIVIES: FEATURES AND ACCOMMODATION
Presented at the Association of Postdoctoral and Psychology Internship Centers Membership Conference, April 12 - 14, 2007, San Diego, California. http://www.appic.org/Conference2007/Downloads/Multiple%20Chemical%20Sensitivities%20Article%20Poster%20-%20handout.doc, http://www.world-wire.com/news/0205210001.html

W

Wu HC, Wang Q, Wang LW, Yang HI, Ahsan H, Tsai WY, Wang LY, Chen SY, Chen CJ, Santella RM. (2007)
Department of Environmental Health Sciences, Mailman School of Public Health of Columbia University, New York, NY, USA.
Polycyclic aromatic hydrocarbon- and aflatoxin-albumin adducts, hepatitis B virus infection and hepatocellular carcinoma in Taiwan.
Cancer Lett. 2007 Jul 8;252(1):104-14. Epub 2007 Jan 23.

Naar de site map

Laatste update: 25 februari 2008
Disclaimer en ©Copyright Stichting Adamanthea

next