BioalletrinAlgemeen

Pyrethroïden zijn de synthetische versies van de natuurlijke pyrethrines (pyrethrum), die uit tropische margrietsoorten worden gewonnen. Allethrin is een synthetische pyrethroïd. Het beïnvloed de functie van de maag en ademhaling en verlamt insecten, hetgeen dodelijk is.
Allethrin wordt in huis en tuin gebruikt tegen vliegen en muggen. En in combinatie met andere pesticiden ook tegen andere insecten-soorten. Een specifieke vorm van alletrin is de d-trans- isomeer (bioallethrin); Die giftiger is voor insecten. Deze vorm wordt gebruikt om parasieten van dieren te vernietigen.

Allethrin valt in qua giftigheid in categorie III, alhoewel aangezien onder andere Bioallethrin (is d-trans alletrin), en ook Permethrin die beide humaan androgen receptors blokkeren (Eil & Nisula, 1990) wellicht beter in categorie II (groep stoffen die het hormonale system verstoren) zouden passen.

Andere benamingen: Handels namen voor allethrin zijn ander andere: Alleviate, Pynamin, d-allethrin, d-cisallethrin, Bioallethrin, Esbiothrin, Pyresin, Pyrexcel, Pyrocide and trans-allethrin. Uit: http://extoxnet.orst.edu/pips/allethri.htm Synoniemen van bioallethrin zijn: d-cis/trans Allethrin; Cyclopropanecarboxylic acid, 2,2-dimethyl-3-(2-methyl-1-propenyl)-, 2-methyl-4-oxo-3-(2-propenyl)-2-cyclopenten-1-yl ester (1); Allethrin [BSI:ISO]; Chrysanthemummonocarboxylic acid, 3-allyl-3-methyl-4-oxo-2-cyclopenten-1-yl ester; Cyclopropanecarboxylic acid, 2,2-dimethyl-3-(2-methylpropenyl)-, ester with 2-allyl-4-hydroxy-3-methyl-2-cyclopenten-1-one (VAN) (8CI) Uit: http://householdproducts.nlm.nih.gov/cgi-bin/household/brands?tbl=chem&id=614

Algemene werking Algemene vergiftigingsverschijnselen zijn neurotoxische symptomen bestaande uit: kwijlen, overprikkelbaarheid, beven, trillen toevallen en uiteindelijk overlijden. Bij muizen onderzocht lijkt het er toch wel heel sterk op dat allethrin op de hersenen en ruggenmerg aangrijpt (Nishimura M et al 1984). Nishimura M et al stelden verder ook al in 1984 dat de adrenerge exitatorische en serotonerge remmende mechanismen betrokken konden zijn bij de door allethrin opgeroepen tremors.

Chemie

Struktuur:     bioallethrin

Onderzoek

Gedrag

Moya-Quiles MR et al (1995) zagen dat Allethrin de celmembraan instabiel maakt. Eerder hadden Gusovsky F et al (1989) al geconcludeerd dat allethrin ervoor zorgt dat phosphoinositide wordt afgebroken. Onder invloed van bioallethrin veranderen bij 10 dagen oude muizen de muscarine receptoren in de cerebrale cortex van het cholinergische systeem. Dat wil zeggen de verhouding high- and low-affinity binding sites verandert (Eriksson P et al 1990).

Bekeken werd hoe de hersenen van jong ratjes zich ontwikkelden die aan alletrin (airosols) waren blootgesteld gedurende de zwangerschap en vlak na de geboorte. In ieder geval was een significant verhoogde oxidatieve stress te zien. Dat wil zeggen een stijging van de lipide peroxidatie en een daling van de antioxidanten glutathione, superoxide dismutase en catalase. Dit alles in het cerebellum, corpus striatum, de frontale cortex en de hippocampus. De hippocampus was het meest aangetast. Dat wil zeggen de cholinergic (muscarinic) receptor binding en remming van de acetylcholinesterase activiteit. Dit ging alles vergezeld van leer- en geheugen problemen (Sinha C, et al 2005). Hetzelfde effect was daarvoor ook al aangetoond door Fischer C et al (2005) en zelfs dat een enkele dosis (oraal) bioallethrin genoeg is om bij pasgeboren muizen blijvend en significant de ‘activity level in locomotion’, ‘rearing’ en de totale activiteit te verhogen.

Als een volwassen muis al eerder (vlak na de geboorte) aan een kleine dosis allethrin blootgesteld was deze extra gevoelig voor aantasting van geheugen en leervermogen en gedragsstoornissen (Talts U et al 1998).

Maar ook muizen die pasgeboren aan DDT waren blootgesteld, reageerden als eenmaal volwassen muis veel sterker op bioallethrin. Dat wil zeggen ze waren even gevoelig voor bioalletrin als pasgeboren muizen. Dus ook hier kon men verlaagde aantallen muscarinic cholinerge receptoren, gedragsstoornissen, verhoogde gevoeligheid van de cholinerge muscarinic receptoren en een ander ‘behaviour reaction’ en significant verhoogde locomotor and total activity een verlaagde waakzaamheid (rearing) constateren (Eriksson P et al 1993).

Maar zo wie zo gaven gedrags-testen bij volwassen 4 maanden oude muizen, een signifikante verhoging in spontane motorische activiteiten te zien. Er hier was ook weer een significante verlaging in de dichtheid van muscarinic cholinergic receptors in the cerebrale cortex te zien. (Eriksson P et al 1991).

Twee maanden later waren nog steeds gedragsstoornissen, leerproblemen en irreversibele veranderingen in de muscarinic acetylcholine receptoren merkbaar (Johansson U et al 1995).
Allethrin i.p. aan ratten toegediend had een tweeledig effect op dopamine release. 20 mg/kg remde de dopamine release maar 10mg/kg verhoogde de extracellulaire hoeveelheid dopamine in het striatum (Mubarak Hossain M et al 2006)

Immuunsysteem

S-bioallethrin kan enerzijds allergie verschijnselen oproepen, anderzijds remt het proliferatie van lymfocyten (Diel et al 1998)


Geraadpleegde bronnen Allethrin

Zie: Geraadpleegde literatuur.
Zie: Geraadpleegde internet bronnen.


Naar de site map

Laatste update: 25 februari 2008
Disclaimer en ©Copyright Stichting Adamanthea

next