Links, niet om per definitie mee eens te zijn, wel interessant om kennis van te nemen.


Luizen algemeen

Producten

http://www.picksan.nl/Pages/Products/LinkLuizenStopShampoo.aspx
Picksan shampoo

http://www.neemosan.com/nederland/neem/watisneem.htm
Neemosan shampoo

http://www.luisweg.nl/index_site_na.php
Luisweg shampoo

http://www.nisska.com/
Nisska kam

http://www.headlice.org/licemeister/
Licemeister kam

Overheden en organisaties

Nederlands

http://www.rivm.nl/infectieziektenbulletin/bul1110/luis_te_lijf.html
RIVM Infectieziekten Bulletin jaargang 11 nr 10 (luis) blz 207-209 Oktober 2000

http://www.rivm.nl/cib/binaries/Pediculus%20humanus%20capitis%20PR%2004%20GR%20lg%20juli_2_%2007_tcm92-33234.pdf
Pediculus humanus capitis - hoofdluis LCI september 2004 (laatst gewijzigd juli (2) 2007)

http://www.rivm.nl/persberichten/2007/hoofdluis.jsp
Luis in je haar? Kammen maar!

http://www.ggd.rotterdam.nl/smartsite2123374.dws?Menu=750257&MainMenu=750257&channel=2814&substyle
GGD Rotterdam: Aanpak van hoofdluis

http://www.medicinfo.nl/%7B547d09ae-2eaf-4fe3-b9bd-d6f22677cc77%7D
Hoofdluis en neten, uit: Medicinfo.


Buitenlands

http://www.zorg-en-gezondheid.be/luizen.aspx
Van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid (Vlaamse overheid)
Waarin: DE AANPAK VAN HOOFDLUIZEN, Monografie aangemaakt in het kader van het wetenschappelijk comité ter ondersteuning van de Vlaamse luizenstandaard. 13-5-2004 van Dr. H. Lapeere, Dr. R.H. Vander Stichele.
Afdeling dermatologie, UZ Gent. Heymans Instituut, Universiteit Gent.

http://www.wvc.vlaanderen.be/luizen
Vlaanderen en luizen

http://www.kuleuven.be/jgz/ggs/eindwerken/bestanden/eindwerk%20H%20Driesen.pdf
“KAM DE LUIS LAM” Evaluatie van de implementatie van een Logo-project Dr. Hilde Driesen (2005)

www.kopflaus.ch/nikamm.htm
Zwitserse site over de aanpak van hoofdluis

http://www.pediculosis-gesellschaft.de/
Gedegen site over de aanpak van hoofdluis

http://www.chc.org/Bug-busting-PRESS-RELEASE-01-October%202007.pdf, http://www.chc.org/bugbusting/mistaken.cfm
Site over ‘bug-busting’, uitgevoerd door het Community Hygiene Concern dat door het Department of Health wordt ondersteund.

http://www.dh.gov.uk/prod_consum_dh/groups/dh_digitalassets/@dh/@en/documents/digitalasset/dh_4116347.pdf
Folder over aanpak van hoofdluis van het Department of Health, PO Box 777, London SE1 6XH

http://www.lcrpct.nhs.uk/site/Internet/PoliciesAndProcedures/Clinical/InfectionControlCommunityHospitals/0.5/CH016%20Head%20Lice%20Policy.pdf, http://www.lcrpct.nhs.uk/xform.asp
Procedures van Leicestershire County and Rutland Primary Care Trust hoe hoofdluis aan te pakken. Met daarin aangekaart, de problemen van resitentie.


Alternatief

http://www.wingedseed.com/Agora/Lice_page.htm
Testen kruiden op anti-luis eigenschappen.

Controverse

http://squat.net/caravan/ICC-nl/biotech-nl/biodivers-nl.htm
Octrooi aanvragen op natuurlijks substanties

http://www.platformgentechnologie.nl/publications/pressreleases/parents/neem_dutch_pressr1_nl.shtml
Problemen over octrooiaanvragen neem


Malathion

http://www.epa.gov/pesticides/op/malathion.htm
US Environmental Protection Agency, Office of Pesticide Programs, Washington, DC. Malathion Preliminary Risk Assessments: Health Effects.

http://www.panna.org/legacy/gpc/gpc_200404.14.1.08.dv.html National Institute for Occupational Safety and Health. 2002. Registry of Toxic Effects of Chemical Substances: Succinic acid, mercapto-,diethyl ester, S-ester with O,O-dimethylphosphorodithioate.

http://www.malathion.org

http://www.pesticide.org
Malation factsheet 2003, Hazards of Common Pesticides

http://www.chem-tox.com/malathion/research/


Permetrine

http://www.pesticide.org/Permethrin.pdf
(JOURNAL OF PESTICIDE REFORM/ SUMMER 1998 VOL.18, NO. 2)

http://www.pesticide.be/pages/pagenl.php?tri=moucheshtml2


Allethrin

http://extoxnet.orst.edu/pips/allethri.htm


Naar de site map