www.AdamantheA.org


Overpeinzingen

De mens wordt tegenwoordig gebombardeerd met al dan niet welkome ‘informatie’.
Zo ook ‘informatie’ over gezondheid, het behouden/terug winnen van gezondheid, algemeen welbevinden.
Alleen al het internet staat er bol van. Iedereen zou zo langzamerhand een expert moeten zijn. Helaas is dit niet het geval.
Bijvoorbeeld schrikbarend grote financiële belangen van bijvoorbeeld de voedingsindustrie, de farmaceutische industrie, de milieu industrie (in opkomst, maar zeker niet te onderschatten) en ook kleinere partijen kleuren de ‘informatie’ of maken echte informatie moeilijk vindbaar. Machtsmotieven politiek… .
Wat is waar, wat bevat een kern van waarheid, wat is zinvol??? Voor de goedwillende geïnteresseerde leek maar ook helaas meer en meer ook voor de goedwillende professional een moeizame weg.

Het handen wassen van doktoren, voorafgaand aan het assisteren bij een bevallingen, was nog ongeveer 120 jaar geleden een obscure bezigheid. De collega′s van Ignaz Semmelweis waren zeer verbolgen over het feit dat bij hem meer kraamvrouwen bleven leven.
Citroensap drinken op schepen van de English Royal Navy bij zeereizen die langer dan een maand duurden, werd in 1747 nogal eigenaardig gevonden. Toch kon de scheldnaam ‘Limeys’ (citroenen in het Engels) niet verbloemen dat de Engelse zeelieden duidelijk minder aan scheurbuik leden en dus succesvoller waren.

Tegenwoordig is het niet handen wassen voorafgaand aan het assisteren bij een bevalling een grove nalatigheid en het gelijk van Dr. James Lind is inmiddels afdoende bewezen.
De vraag is, welke obscure zaken van nu worden in de toekomst vanzelfsprekend… .

Je zou bijvoorbeeld in PubMed, dat gebaseerd is op‘the-right-to-know’ en valt onder de ‘Freedom of Information Act’, kunnen zoeken. Helaas komen daar wel erg veel wetenschappelijke termen in voor, waar niet iedereen mee vertrouwd is. En het is niet altijd makkelijk de hoofdzaken te destilleren uit de berg gegevens.


Over Stichting Adamanthea

Stichting Adamanthea probeert op een zeer bescheiden, onafhankelijke, niet commerciële wijze, bij te dragen aan een grotere algemene gezondheid en verhoging van het algemeen welzijn. Stichting Adamanthea heeft er voor gekozen om in eerste instantie via internet ‘behapbare’ informatie te verstrekken. Gratis, anoniem, voor iedereen, op ieder moment van de dag.
Internet, hoezeer soms ook misleidend, is toch het podium waar een zo breed mogelijk publiek bereikt kan worden.
Via internet probeert Stichting Adamanthea mensen weerbaarder te maken en handvaten aan te reiken voor verder eigen onderzoek. Dit door hen zo goed mogelijk integere, duidelijke informatie ter beschikking te stellen.
Ze concentreert zich daarbij op ‘blinde vlekken’ die een groot publiek raken.

Stichting Adamanthea toont literatuur onderzoeken en (verdere doorzoek) links van onder andere (misschien minder bekende) organisaties met zelfde doelstellingen.


Over deze site

Mensen die aan deze site bijdragen zijn: arts, bioloog, biochemicus, apotheker, informatie deskundige.

Zij hebben geen commercieel belang bij deze site en doen hun best hun meningen zo onafhankelijk mogelijk en zo veel mogelijk wetenschappelijk gegrond te laten zijn.Naar de site map

Laatste update: 25 februari 2008
Disclaimer en ©Copyright Stichting Adamanthea

 AdamantheA  AdamantheA