www.AdamantheA.org


DISCLAIMER

Gebruik van deze website

Het kennis nemen van de in AdamantheA.org aangeboden gegevens/informatie betekent dat de bezoeker zich stilzwijgend akkoord verklaart met de hieronder genoemde voorwaarden.

Gebruik van informatie verkregen uit deze website is voor eigen risico van de gebruiker.

De inhoud van deze site is alleen bestemd voor persoonlijk informatief, niet-commercieel, gebruik conform de educatieve doelstelling van Stichting Adamanthea. De inhoud op deze website is bedoeld voor het uitwisselen van informatie en delen van ervaring en heeft betrekking op het bevorderen en in standhouden van gezondheid in de meest brede zin. Stichting Adamanthea wil hierbij benadrukken dat deze site niet is niet bedoeld ter vervanging van een gekwalificeerd arts en/of therapeut.

Ondanks de zorg en aandacht die Stichting Adamanthea betracht bij het samenstellen en onderhouden van deze website, daarbij gebruik makend van (delen van) bronnen die zij betrouwbaar geacht, kan Stichting Adamanthea niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Noch kan Stichting Adamanthea garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Stichting Adamanthea wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het gebruik van deze website nadrukkelijk van de hand. Aan de op AdamantheA.org aangeboden informatie en/of diensten kunnen geen rechten worden ontleend en het gebruik van geboden informatie geschiedt geheel voor eigen rekening en risico.Informatie van derden, producten en diensten

Op de website wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie (en eventueel producten en diensten) verstrekt door derden. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van Stichting Adamanthea. De complete inhoud achter de hyperlinks is door Stichting Adamanthea niet per definitie diepgaand beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Stichting Adamanthea wijst iedere aansprakelijkheid ter zake (zoals inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen, alsmede beschikbaarheid van deze sites of bronnen) nadrukkelijk van de hand. Wanneer u zonder verificatie of nader advies bij de desbetreffende derde(n) gebruik maakt van de geboden informatie en diensten verstrekt door derden, doet u dit voor eigen rekening en risico.


Stichting Adamanthea houdt zich aanbevolen voor alle informatie, die de website kan verbeteren.
COPYRIGHT


De inhoud van deze site is alleen bestemd voor informatief, niet-commercieel, gebruik conform de educatieve doelstelling van Stichting Adamanthea.
Creative Commons-Licentie
Dit werk valt onder een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie.
Naar de site map  AdamantheA  AdamantheA