Onderzoek Algemeen

De schadelijkheid van stoffen wordt getest aan de hand van ratten, muizen. Catastrofes (zoals de Golfoorlog, Vietnam oorlog, bedrijfsongevallen) geven ook meer inzicht. De verkregen gegevens geven inzicht in de ‘normale’ toestand bij mensen maar niet helemaal. Konijnen zijn bijvoorbeeld gevoeliger voor amphetamine als ratten (Franklin MR 1977). En mensen kunnen bepaalde giftige stoffen minder goed afbreken als ratten en muizen. (IARC, 1993, Mendrala AL 1993, Rossi R et al 2001)

De schadelijkheid van een bepaalde stof voor een bepaalde mens is ook afhankelijk van bijvoorbeeld hoe goed de ontgiftingsenzymen werken, hoeveel goed de lever werkt, heeft de persoon hepatitis b gehad (IARC 2002, Groopman JD et al 2007, Wu HC et al 2007), is de persoon blootgesteld (geweest) aan andere schadelijke stoffen (milieu, medicijnen) die allemaal de last zwaarder te dragen maken.

Quote:
“Chemicals that were relatively harmless when used independently of each other could become highly toxic to the brain when used together… governments should consider restricting the availability of some household chemicals until more was known about their interaction in the brain with each other and with other substances such as over-the-counter medicines.„ (Mohamed Abou-Donia, a professor of pharmacology, cancer biology and neurobiology at Duke University Medical Centre. 2001)

Ook is stress een nog altijd te zeer onderschatte factor. Stress lijkt ervoor te zorgen dat schadelijke chemische stoffen die normaliter de hersenen niet in kunnen, dat opeens wel makkelijker kunnen (Professor Abou-Donia 2001). Bijvoorbeeld de combinatie stress permetrine (zit in…) DEET (repellant) en broom… blijkt voor veel veteranen van de Golfoorlog fnuikend. (zie Permethrin)

En verder is het natuurlijk maar net waar je naar kijkt. Gedrag is bijvoorbeeld een vrij nieuw item en bepaalde effecten worden pas de tweede en derde generatie zichtbaar!!!!!! (zie Permethrin en Piperonyl-butoxide)

Ter illustratie

A tale of two cities Safety testing in Britain and Germany Howell J Pesticides News, 1998, Vol 40, p3. (http://www.pesticidelibrary.org.....)

Safety testing in Britain and Germany Safety tests on permethrin use in homes in Britain and Germany have produced strikingly different results and recommendations. In the UK, water-based permethrin timber treatment formulations have been given eight-hour re-entry time approval, whilst in Germany permethrin has been declared a persistent human health risk for up to two years after application. Jeff Howell visited both institutes to investigate these differences.


Laatste update: 25 februari 2008
Disclaimer en ©Copyright Stichting Adamanthea

 AdamantheA  AdamantheA www.AdamantheA.org